dissabte, 11 de febrer de 2012

IMMUNITAT( MEDICINA)

És la qualitat de tenir prou defenses biològiques com per evitar infeccionsmalalties, o altres invasions biològiques no televisibles. La immunitat implica components tant específics com no específics. Els components no específics actuen o bé com a barreres o bé com a eliminadors d'una gran varietat de patògens, sense tenir en compte l'especificitat antigènica.
La immunitat adaptativa és sovint subdividida en dos tipus principals depenent de com es crea la immunitat:


  • La immunitat naturalment adquirida.
  • La immunitat artificialment adquirida.
  • La immunitat passiva és adquirida per la transferència d'anticossos o limfòcits T activats d'un hoste immune, i no dura gaire, només uns quants mesos.
  • La immunitat activa és induïda a l'hoste mateix per l'antigen, i dura molt més, a vegades tota la vida.
Limfòcits

Un limfòcit és una varietat de leucòcit agranular que es caracteritza morfològicament per tenir un nucli arrodonit al voltant del qual amb prou feines pot veure's -mitjançant microscopia- el citoplasma, és molt petit. 


Antigen

Un antigen és una molècula (generalment una proteïna o un polisacàrid) que pot ser (Antigen A per al grup sanguini A) (Antigen B per al grup sanguini B) (Antigen A i B per al grup sanguini AB) i (Sense anticossos per al grup sanguini 0) de superfície cel·lular, que pot induir a la formació d'anticossos.

Anticòs

Els anticossos (també coneguts com immunoglobulines o, popularment, "defenses") són glicoproteïnes del tipus gamma globulina. Existeixen en forma soluble a la sang o altres fluids corporals dels vertebrats, disposen d'una forma idèntica que actua com receptor dels limfòcits B i són utilitzats pel sistema immunitari per identificar i neutralitzar elements estranys al cos, com ara bacterisvirus o paràsits.MALALTIES CAUSADES PER FONGS( ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS)

Una de les malalties causades per fongs és l'oïdi:


És una malaltia de les plantes causada per un fong Lfitoparasitari que n'ataca els òrgans verd: els brots, que cessen de créixer, les fulles, que es cobreixen d'una eflorescència cendrosa en totes dues cares, les flors abans d'obrir-se i els fruits verds.

MALALTIES CAUSADES PER BACTERIS(ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS)

Són un tipus d'organismes unicel·lulars caracteritzats per no disposar de nucli cel·lular diferenciat. Les seves parts principals són la membrana plasmàtica, els ribosomes, el cromosoma, la paret cel·lular i el mesosomaTots els eubacteris presenten una estructura similar dels seus components, caracteritzada per polisacàrids específics que no es troben en els altres dos dominis.Còlera

És una malaltia infecciosa intestinal aguda causada per la ingestió d'aliments o aigua contaminats pel bacteri Vibrio cholerae. Sovint es presenta com una epidèmia. Només la poden agafar els éssers humans.
Robert Koch va identificar el bacteri Vibrio cholerae com a causant del còlera l'any 1883.


Tètanus

És una malaltia infecciosa causada per l'exotoxina caracteritzada per un augment del to muscular i per la presència d'espasmes.Afecta a persones no vacunades o mal vacunades. També s'associa al consum de drogues injectades o cirurgies.


Meningitis

La meningitis és la inflamació de les meninges. La meningitis es presenta amb un síndrome, en general aguda, constituïda per intensos mal de caps, rigidesa de clatell i raquis, restrenyiment, vòmits de tipus cerebral.
Cal destacar, per la seva freqüència:
  • Meningitis meningocòccica o cerebrospinal epidèrmica.
  • Meningitis tuberculosa.
  • Meningitis vírica.
Antibiòtic

Un antibiòtic és una substància química capaç, a baixes concentracions, d'inhibir el creixement d'altres microorganismes o d'eliminar-los. Generalment, els antibiòtics actuen sobre eubacteris, i alguns també sobre rickèttsies i sobre certs virus de gran mida.
Degut a que els antibiòtics tenen efectes sobre una diversitat de eubacteris, els seus mecanismes d'acció difereixen basat en les característiques vitals de cada organisme diana i que, generalment, són objectius que no existeixen en les cèl·lules de mamífers.
divendres, 3 de febrer de 2012

MALALTIES CAUSADES PER PROTOZOUS (ENFERMEDADES CAUSADAS POR PROTOZOOS)

Els protozous són organismes unicel·lulars eucariotes heteròtrofs. Moltes espècies de protozous viuen com a paràsits en animals o plantes. Els aliments i l'aigua poden ser vies de transmissió de protozous parasitaris.


En aquesta imatge podem veure que un protozou esta format per un pseudopodi, un nucli i vacúols.MalàriaÉs una protozoosi de caràcter febril produïda pel paràsit Plasmodium que s'encomana per picada del mosquit. Els símptomes són molt variats, cursa amb febre entre els 8 i 30 dies posteriors a la infecció i pot estar acompanyada, o no, de dolor (de cap o musculars), diarrea, decaïment i tos.El Dia africà de la lluita contra el Paludisme se celebra el dia 25 d'abril, atès que és en aquest continent on la malaltia és més comuna.


Malaltia de la son

És una protozoosi produïda pel Trypanosoma brucei, que és transmès als humans per picades de la mosca.Les mosques tse-tse es troben a l'Àfrica subsahariana i part de l'Àfrica Central.La malaltia és transmesa mitjançant la picada d'una mosca tse-tse infectada. Al principi els tripanosomes es multipliquen en els teixits subcutanissang i limfa. Al mateix temps, els paràsits envaeixen el sistema nerviós central en creuar la barrera hematoencefàlica. El procés pot trigar anys amb T.b. gambiense.
LA VEROLA( LA VIRUELA)

La verola o pigota és una malaltia infecciosa greu i contagiosa que en alguns casos pot causar la mort.No hi havia tractament especial per a la pigota i l'única forma de prevenció era la vacunacióAls Estats Units, l'últim cas de verola es va registrar a 1949, mentre que l'últim cas ocorregut en forma natural en el món es va detectar a Somàlia el1977.

Hi ha dues formes clíniques de verola. La verola major és la forma greu i més comuna de la verola, amb erupcions més esteses i una febre més elevada. La classificació Rao distingeix quatre tipus de verola major: ordinària, modificada, plana i hemorràgica. Històricament, la verola major té una taxa de mortalitat general d'un 30%; tanmateix, les veroles plana i hemorràgica solen ser fatals.Aquest home pateix de verola de tipus hemorràgic greu.


En aquest vídeo podem observar els estats al tenir verola!


LA GRIP (LA GRIPE)

La grip és una malaltia infecciosa que afecta els ocells i els mamífers, provocada per virus ARN de la família dels ortomixovírids. El virus entra per les vies respiratòries a través de les petites gotes de saliva dels esternuts.La grip pot causar nàusees i vòmits, especialment en els infants,però aquests símptomes són més característiques de la malaltia no relacionada de la gastroenteritis, que a vegades és anomenada "grip estomacal" o "grip de les 24 hores".


En aquest vídeo explica perfectament el virus de la grip:


dimecres, 1 de febrer de 2012

EL REFREDAT (EL RESFRIADO)


El refredat és una malaltia lleu provocada per virus. Causa aquests símptomes: mocs, nas tapat, mal de coll i de cap, tos, ulls plorosos. La grip també és una malaltia causada per virus. Apareix com a epidèmia a l'hivern, coincidint amb els mesos de fred.