dijous, 3 de novembre de 2011

CLASSIFICACIÓ DE LES MALALTIES (CLASSIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES)

  • Infeccioses: infecció provocada per un microorganisme. Aquestes es poden dividir en dos grups: transmissibles ( es poden propagar directament) i no transmissibles (no es pot contagiar d'un individu a un altre).

  • Per carència: afecció provocada per la insuficiència o per l'absència, en l'organisme, d'elements nutritius indispensables, especialment vitamines (avitaminosi).
  • Degeneratives: malaltia en la qual la funció o l'estructura dels teixits biològics afectats o als òrgans anatòmics es deterioren progressivament al llarg del temps.
  • Congènites: El terme de cardiopatia s'utilitza per descriure les alteracions del cor i els grans vasos que hi ha des del naixement.

Mentals: Una malaltia mental és un estat de desordre en el cervell que té com a conseqüència una alteració greu en el pensament, sentiments, emocions o conducta de la persona afectada.